Get Adobe Flash player

วีดีโอพรีเซ็นต์ จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ ผลิตภัณฑ์สลิมมิ่งบาลานซ์เซ็ต ลดได้จริง เห็นผลชัดเจน

..........

การชำระเงิน :
ลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Slimming-Balanced Set สามารถโอนเงินมาที่หมายเลขบัญชีธนาคารข้างล่างนี้ครับ……..

หมายเหตุ : ควรโอนเงินเป็นเลขททศนิยม และขณะโอนให้ส่ง SMS มาที่  080- 0462255 เพื่อกาารตรวจสอบที่ง่ายขึ้นครับ…….http://okmyworks.com/billing.jpg
การยืนยันการโอนเงิน :
เพื่อความรวดเร็วหลังจากโอนเงินแล้ว ให้ทำการแจ้งยืนยัน หรือส่ง SMS มาก็ได้นะครับ….

doublemaxx-ยินยันการโอนเงิน (2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *